Từ nghèo khó đến giàu có

Từ nghèo khó đến giàu có đề cập đến bất kỳ tình huống nào mà một người vươn lên từ nghèo đói đến giàu có, và trong một số trường hợp từ sự mơ hồ tuyệt đối đến đỉnh cao của danh tiếng, tài sản và người nổi tiếng ngay lập tức. Đây là một nguyên mẫu phổ biến trong văn họcvăn hóa đại chúng (ví dụ, các tác phẩm của Horatio Alger, Jr. và gần đây là J. Rowling).

Ví dụ hư cấu trước thế kỷ 20Sửa đổi

Ví dụ lịch sửSửa đổi

Tham khảoSửa đổi