Almekia tên thật là Nguyễn Hàn Thành, sinh ngày 7 tháng 10 năm 1985.

Hiện đang sinh sống ở Gò Vấp và làm việc ở Sài Gòn

Tự bạchSửa đổi

 Thành viên này là tín hữu
Kitô giáo.
Thành viên này là một người yêu thích Lịch sử. 
 Thành viên này là một người
ngưỡng mộ Hồ Chí Minh.
  Thành viên này là một người yêu thích truyện tranh.
  Thành viên này là người không hút thuốc.
 Thành viên này là người
Việt Nam.
8X Thành viên này chào đời
trong thập niên 1980.
 Thành viên này là nam giới.
  Thành viên này ủng hộ độc lập cho Tây Tạng.
 Thành viên này là một người yêu thích âm nhạc.
 

Thành viên này là người
Thành phố Hồ Chí Minh


 Thành viên này yêu thích
Đế quốc Nhật Bản.