Dàn thường dùngSửa đổi

Hiện tôi đang phát triển các bài viết cần dùng kiểu dàn này.

Đơn vị hành chínhSửa đổi

 1. Tên gọi
 2. Lịch sử
 3. Địa lý
  1. Địa hình
  2. Khí hậu
  3. Dân cư
 4. Hành chính
 5. Giao thông
 6. Kinh tế
  1. Du lịch
  2. Nông nghiệp
  3. Công nghiệp
 7. Xã hội
  1. Y tế
  2. Giáo dục
  3. Tôn giáo và tín ngưỡng
 8. Kiến trúc
 9. Văn hóa và truyền thông
  1. Địa điểm văn hóa
  2. Cơ quan truyền thông
 10. Trong văn hóa

Nhân vậtSửa đổi

 1. Thân thế
 2. Sự nghiệp
  (phân theo giai đoạn hoặc theo lĩnh vực)
 3. Cuối đời
 4. Gia đình
 5. Vinh danh/Tưởng nhớ/Thờ phụng
  (có thể chỉ một trong ba, hai trong ba hoặc cả ba)
 6. Tác phẩm
 7. Câu nói
 8. Nhận định
 9. Trong văn hóa

Báo chíSửa đổi

 1. Lịch sử xuất bản hoặc Lịch sử
  1. Những năm đầu
  2. [Các giai đoạn theo thời gian]
 2. Nội dung
 3. Đón nhận
  (có thể gộp vào phần Nội dung)
 4. Chi tiết xuất bản
  1. Biên tập viên
   (như danh sách biên tập viên...)
  2. Chi tiết thư mục khác [ví dụ]
  3. [Derivative anthologies] (?) [ví dụ]

Sách này sách nọ sách kiaSửa đổi

 1. Lịch sử (có thể theo thời gian, các bản khác nhau...)
 2. Các ấn bản
  1. Đặc điểm văn bản
  2. Bố cục
  3. Giá trị
 3. Đặc điểm hình thức và nội dung
 4. Quan điểm
 5. Ảnh hưởng và nhận định
  1. Ảnh hưởng
  2. Nhận định

Giám địnhSửa đổi

Lấy từ {{Dự án Anime và Manga/Giám định 1.0}}, có thể hữu ích khi cần đánh giá chất lượng bài.

SáchSửa đổi