Thành viên:Iosraia/Bản mẫu/BQ khởi tạo

[[Wikipedia:Biểu quyết xoá bài/{{{1}}}]] sửa

 
 

Chào Iosraia/Bản mẫu/BQ khởi tạo. Bài viết [[{{{1}}}]] do bạn khởi tạo hiện đang được đem ra biểu quyết xoá bài, mời bạn cùng tham gia thảo luận tại [[Wikipedia:Biểu quyết xoá bài/{{{1}}}|trang biểu quyết xoá của bài viết]]. Mời bạn xem thêm: Quy định tại trang biểu quyết xoá bài. Thân mến.


Đây là bản mẫu dùng để thông báo cho thành viên đã khởi tạo một bài viết mà hiện bài viết đó đang bị đem ra biểu quyết tại Wikipedia:Biểu quyết xoá bài. Để nhúng bản mẫu này vào trang thảo luận của thành viên đó, ta gõ đoạn mã:

 {{thế:Thành viên:Huỳnh Nhân-thập/Bản mẫu/BQ khởi tạo |<tên của bài viết đang bị đem ra biểu quyết> |<trang biểu quyết của bài viết>[a] |<xưng hô với người đó>[b] |[c] |chữ thêm= <nếu muốn nói thêm thì viết vào đây>}} ~~~~
Ghi chú -
  1. ^ Có thể bỏ trống ô này nếu tên trang biểu quyết chỉ đơn giản là Wikipedia:Biểu quyết xoá bài/Tên bài viết
  2. ^ Có thể bỏ trống ô này nếu ta chỉ muốn gọi người được thông báo là bạn.
  3. ^ Ô này nếu để trống sẽ mặc định là khởi tạo, còn nếu ghi thêm thì kết quả sẽ hiện ra những gì mình ghi (tại vị trí của từ khởi tạo).

[Tên-xoá-xưng-hành]
[Có-3 nửa]