Leave me a message
Đóng góp
Thảo luận
Đóng góp

User InfoSửa đổi

  Thành viên này là nam giới.
Thành viên này là một người yêu thích Lịch sử. 
 Thành viên này quan tâm đến Chiến tranh Napoleon. 
 Thành viên này là một
người ngưỡng mộ Quang Trung.


 Thành viên này là người
Việt Nam.
 Thành viên này yêu thích Chiến tranh Bảy Năm. 
 Thành viên này là một người ngưỡng mộ Napoléon Bonaparte.


 Thành viên này quan tâm đến Khủng long.
  Thành viên này là người không hút thuốc.
 Thành viên này yêu thích Phim Mr.Bean.


 Thành viên này là một người yêu thích âm nhạc.
  Thành viên này là cổ động viên trung thành của CLB bóng đá Arsenal