Dưới sự cai trị của Đấng Cứu Rỗi đến từ Đức Chúa Trời, tôi muốn nhận ra một thế giới đầy tri thức, tốt đẹp và công bằng và không có chiến tranh.

Wikipedia:Babel
vi-2Thành viên này sử dụng tiếng Việt với trình độ trung bình.
faزبان مادری این کاربر فارسی است.
enThis user is a native speaker of English.
ar-2هذا المستخدم يستطيع المساهمة بالعربية بمستوى متوسط.
Tìm kiếm thành viên theo ngôn ngữ