Thay mặt Dự án WW2, trân trọng tặng Tazadeperla Huy chương ghi công vì đã có hai bài đóng góp về lý thuyết quân sự đạt loại A trong Dự án Chiến tranh thế giới thứ hai. --Двина-C75MT 07:46, ngày 20 tháng 6 năm 2010 (UTC)--
Second world war europe animation small.gif
Thành viên này tham gia dự án Chiến tranh thế giới thứ hai.
Second world war Pacific War animation small.gif
Các bài đã viết & đóng góp quan trọngSửa đổi

Các bài đang viết hoặc đang sửaSửa đổi

  Xin tặng bạn một ngôi sao nho nhỏ cho những đóng góp của bạn về công ty Liên Thành, trường Dục Thanh và nước mắm Phan Thiết. Chúc bạn luôn vui vẻ và đóng góp thêm nhiều nữa cho Wikipedia. Михаил Александрович Шолохов (thảo luận) 16:05, ngày 6 tháng 4 năm 2010 (UTC)
  Huân chương vì các bài viết chất lượng tốt
Rất hân hạnh được trao tặng bác huân chương cho những đóng góp vô cùng to lớn của bác trong loạt bài về quân sự Thế chiến thứ hai, trong đó nhiều bài đã được gắn sao như Trận chiến nước Pháp, Tác chiến chiều sâu. Chúc bác luôn dồi dào sức khoẻ và có nhiều đóng góp hơn nữa cho Wikipedia, cũng như loạt bài về Đệ nhị thế chiến.--Prof MK (thảo luận) 15:42, ngày 24 tháng 11 năm 2010 (UTC)