Những sự thật thú vị về mình

Thành viên này là một người
ngưỡng mộ Hồ Chí Minh.
Thành viên này là một người
ngưỡng mộ Lenin.
Thành viên này là một người
ngưỡng mộ nhà triết học Karl Marx.
Thành viên này là một người ngưỡng mộ Albert Einstein


Thành viên này yêu thích Chủ nghĩa cộng sản.
Thành viên này là người
Việt Nam.
Thành viên này là người hâm mộ của bộ truyện Thám tử lừng danh Conan
Thành viên này thích màu xanh lam
Thành viên này là một người rất mê gái
Thành viên này CHỐNG phát xít.