Thảo luận:Adolf Eichmann

Thêm thảo luận
Thảo luận hiện tại

UntitledSửa đổi

[1], [2]

SS hay GestapoSửa đổi

Mặc dầu Gestapo là một bộ phận của SS, Eichmann phần lớn làm việc cho trung ương SS; không phải Gestapo. Cao xuân Kiên 14:00, ngày 31 tháng 12 năm 2008 (UTC)

Quay lại trang “Adolf Eichmann”.