Thảo luận:Adolf Eichmann

Bình luận mới nhất: 14 năm trước bởi Cao Xuan Kien trong đề tài SS hay Gestapo

UntitledSửa đổi

[1], [2]

SS hay GestapoSửa đổi

Mặc dầu Gestapo là một bộ phận của SS, Eichmann phần lớn làm việc cho trung ương SS; không phải Gestapo. Cao xuân Kiên 14:00, ngày 31 tháng 12 năm 2008 (UTC)Trả lời[trả lời]

Quay lại trang “Adolf Eichmann”.