Thảo luận:Bão nhiệt đới Linda (1997)

Thảo luận đang diễn ra

Bão Linda (1997)Sửa đổi

Bão Linda phải là siêu bão cuồng phong cấp 1 chứ không phải bão nhiệt đới. Lẽ ra phải ghi Bão Linda (1997) hoặc bão cuồng phong Linda (1997). Tại sao lại ghi là Bão nhiệt đới Linda ?

--Hoang42006 23:40, ngày 21 tháng 6 năm 2019 (UTC)hoang42006Hoang42006 23:40, ngày 21 tháng 6 năm 2019 (UTC) 21/6/2019

Sức gió tối đa ghi nhận được chỉ là cấp 10 thì làm sao Linda là cơn bão cuồng phong hay siêu bão được? Meliodas Sama (thảo luận) 02:23, ngày 22 tháng 6 năm 2019 (UTC)

Quay lại trang “Bão nhiệt đới Linda (1997)”.