Thảo luận:Cơ giới hóa chiến tranh

Bình luận mới nhất: 3 năm trước bởi Đông Minh trong đề tài Liên kết ngôn ngữ
Dự án Quân sự
Trang này được thực hiện với sự phối hợp của các thành viên thuộc dự án Quân sự, một dự án hợp tác giữa các thành viên nhằm nâng cao chất lượng các bài viết về Quân sự. Nếu bạn muốn tham gia, xin hãy đến thăm trang của dự án! Bạn cũng có thể ghé qua trang thảo luận để trao đổi hoặc đề xuất ý kiến.
ABài viết đạt chất lượng A.
Trung bìnhBài viết được đánh giá tương đối quan trọng.

Liên kết ngôn ngữ sửa

Bài này có tương ứng với en:Armoured warfare ?  A l p h a m a  Talk 18:29, ngày 28 tháng 7 năm 2018 (UTC)Trả lời

Alphama Không liên can. Cũng tương tự "công nghiệp" và "công nghiệp hóa" vậy.  M  02:51, ngày 1 tháng 6 năm 2020 (UTC)Trả lời
Alphama Lẽ ra anh nên tag, để 2 năm sau mới trả lời, khủng khiếp.  M  12:45, ngày 1 tháng 6 năm 2020 (UTC)Trả lời
Quay lại trang “Cơ giới hóa chiến tranh”.