Thảo luận:Chiến dịch Donets

Bình luận mới nhất: 13 năm trước bởi Newone trong đề tài "Những việc cần làm thêm" để chọn lọc
Dự án Chiến tranh thế giới thứ hai
Trang này được thực hiện với sự phối hợp của các thành viên thuộc dự án Chiến tranh thế giới thứ hai, một dự án hợp tác giữa các thành viên nhằm nâng cao chất lượng các bài viết về Chiến tranh thế giới thứ hai. Nếu bạn muốn tham gia, xin hãy đến thăm trang của dự án! Bạn cũng có thể ghé qua trang thảo luận để trao đổi hoặc đề xuất ý kiến.
ABài viết đạt chất lượng A.
CaoBài viết được đánh giá rất quan trọng.
Dự án Quân sự
Trang này được thực hiện với sự phối hợp của các thành viên thuộc dự án Quân sự, một dự án hợp tác giữa các thành viên nhằm nâng cao chất lượng các bài viết về Quân sự. Nếu bạn muốn tham gia, xin hãy đến thăm trang của dự án! Bạn cũng có thể ghé qua trang thảo luận để trao đổi hoặc đề xuất ý kiến.
CBài viết đạt chất lượng C.
Trung bìnhBài viết được đánh giá tương đối quan trọng.
Dự án Nga
Trang này được thực hiện với sự phối hợp của các thành viên thuộc dự án Nga, một dự án hợp tác giữa các thành viên nhằm nâng cao chất lượng các bài viết về Nga. Nếu bạn muốn tham gia, xin hãy đến thăm trang của dự án! Bạn cũng có thể ghé qua trang thảo luận để trao đổi hoặc đề xuất ý kiến.
CBài viết đạt chất lượng C.
Trung bìnhBài viết được đánh giá tương đối quan trọng.

Thiếu tên đề mục sửa

Mọi người thấy tôi nên đổi thành Chiến dịch sông Donets (tài liệu Đức) hay Chiến dịch Donbas và Kharkov (tài liệu Nga) ? Михаил Александрович Шолохов (thảo luận) 12:56, ngày 15 tháng 3 năm 2010 (UTC)Trả lời

Đây là Chiến dịch sông Donets, một chiến dịch phản công do quân đội Đức phát động, kết quả của nó là tạo ra mặt chính diện phía Nam của "Vòng cung Kusk". Còn "Chiến dịch Kharkov" lần thứ ba do người Nga phát động là từ ngày 2 đến ngày 26 tháng 2 năm 1943 chiếm lại Kharkov lần thứ nhất, (lần chiếm lại thứ 2 là trong chiến dịch Thống soái Rumiantsev tháng 8 năm 1943). Người Anh nhầm lẫn. --Двина-C75MT 01:28, ngày 16 tháng 3 năm 2010 (UTC)--Trả lời

"Những việc cần làm thêm" để chọn lọc sửa

Cấu trúc bài chưa cân đối: phần bối cảnh và tương quan thì được nhưng phần nội dung chính (diễn biến các chiến dịch) chưa xứng đáng với phần trên; thiếu hình minh họa diễn biến chi tiết (dạng bản đồ). Newone (thảo luận) 03:18, ngày 28 tháng 1 năm 2011 (UTC)Trả lời

Quay lại trang “Chiến dịch Donets”.