Thảo luận:Chiến dịch Tây Nguyên

Bình luận mới nhất: 14 năm trước bởi DHN trong đề tài Nguồn dẫn chứng thiếu trang


Nguồn dẫn chứng thiếu trang sửa

Trong bài có đưa ra nhiều nguồn dẫn chứng, nhưng nhiều dẫn chứng sách vở đó còn thiếu số trang. Người viết nên đưa ra trang mà các thông tin đó được ghi trong những nguồn này để người đọc tiện tham khảo. NHD (thảo luận) 10:02, ngày 8 tháng 8 năm 2009 (UTC)Trả lời

Re: Tôi đang tiến hành bổ sung chỉ dẫn số trang cho nguồn. --Sam-2MT 12:17, ngày 8 tháng 8 năm 2009 (UTC)--

Bài viết đã hoàn thành cơ bản, đang soát lại lỗi chính tả --Sam-2MT 12:10, ngày 14 tháng 8 năm 2009 (UTC)--

Tại sao bài này lại bị khóa ko cho ai sửa hết ? Hầu hết mọi bài viết về chiến tranh VN đều bị lock như vậy. Vậy đây là chủ ý của ai ? Tao chỉ muốn thêm cái dòng Bản mẫu:Chú thích trong-- bài vào bài để cảnh cáo người đọc mức độ trung lập của bài viết, vì rất nhiều chi tiết ko có nguồn trích dẫn. Một ý ko có nguồn trích dẫn thì ý đó coi như ko có giá trị, là RÁC.

Quay lại trang “Chiến dịch Tây Nguyên”.