Thảo luận:Chiến dịch tấn công chiến lược Iaşi–Chişinău

Bình luận mới nhất: 13 năm trước bởi Hungda trong đề tài Thiếu tên đề mục
Dự án Chiến tranh thế giới thứ hai
Trang này được thực hiện với sự phối hợp của các thành viên thuộc dự án Chiến tranh thế giới thứ hai, một dự án hợp tác giữa các thành viên nhằm nâng cao chất lượng các bài viết về Chiến tranh thế giới thứ hai. Nếu bạn muốn tham gia, xin hãy đến thăm trang của dự án! Bạn cũng có thể ghé qua trang thảo luận để trao đổi hoặc đề xuất ý kiến.
ABài viết đạt chất lượng A.
CaoBài viết được đánh giá rất quan trọng.

Thiếu tên đề mục sửa

Chişinău ở đây có phải là Kishinhop thủ đô của Moldova không nhỉ? Sao trong bài không nhắc đến hay chú thích về Moldova. Trời ơi Latin hóa kiểu này thì mấy người Việt đọc được? Hungda (thảo luận) 09:46, ngày 6 tháng 10 năm 2010 (UTC)Trả lời

Quay lại trang “Chiến dịch tấn công chiến lược Iaşi–Chişinău”.