Thảo luận:Chiến tranh Cách mạng Mỹ

Bình luận mới nhất: 6 năm trước bởi Hugopako trong đề tài Interwiki

Untitled sửa

Hoa Kỳ thành lập năm 1776 hay 1789? 118.71.84.171 (thảo luận) 01:24, ngày 8 tháng 8 năm 2009 (UTC)Trả lời

Người Mỹ lấy ngày quốc khánh là 4 tháng 7 bạn ạ =) Chắc 1776.--Huyền thoại Lý Tiểu Long (Thảo luận) 15:17, ngày 26 tháng 10 năm 2009 (UTC)Trả lời
Khi cách mạng nổ ra tại 13 thuộc địa Bắc Mỹ thì tên gọi Hoa Kỳ chưa có nên tôi xin sửa tên thành Cách mạng Mỹ.Nhacdangian (thảo luận) 00:46, ngày 11 tháng 5 năm 2010 (UTC)Trả lời

Câu hỏi bạn đưa ra khó trả lời lắm. Người ta không giống như bên mình đâu bạn ah, họ có tới 13 bang Lục Địa. Sau khi chiến tranh kết thúc năm 1783, các bang trên danh nghĩa là đồng minh vẫn chưa thể thành lập một chính quyền liên bang được vì họ chưa có một bản Hiến pháp. Hình thức ràng buộc duy nhất họ đang có lúc đấy là Các điều khoản Hợp bang. Vấn đề này được giải quyết trong Hội nghị Hiến pháp (Hoa Kỳ) năm 1787, 2 năm sau thì tướng Washington nhậm chức tổng thống. Còn chuyện thành lập năm nào thì tôi không biết nên trả lời thế nào, hỏi ý kiến chuyên gia thôi. Bạch Dạ Hồ Ly (thảo luận) 04:53, ngày 1 tháng 5 năm 2012 (UTC)Trả lời

Người Yêu Nước??? sửa

Tại sao lại gọi người Mỹ theo cách mạng là "Người Yêu Nước" nhỉ? Thế này có trung lập không? Hay giờ ta cũng dùng từ này cho các bài có nói đến Việt Minh? 1.55.17.251 (thảo luận) 15:29, ngày 3 tháng 2 năm 2012 (UTC)Trả lời

Interwiki sửa

Interwiki của Cách mạng Mỹ chính xác là en:American Revolution hay en:American Revolutionary War? "Trương Hoàng Khánh Ngọc" Newone (thảo luận) 17:14, ngày 25 tháng 8 năm 2017 (UTC)Trả lời

Nội dung bài hiện tại nói về quân sự thì nên đổi thành Chiến tranh Cách mạng Mỹ. Còn bài Cách mạng Mỹ nên viết về các diễn biến về chính trị và xã hội.Hugopako (thảo luận) 21:34, ngày 25 tháng 8 năm 2017 (UTC)Trả lời
Quay lại trang “Chiến tranh Cách mạng Mỹ”.