Thảo luận:Cleopatra VII

Bình luận mới nhất: 13 năm trước bởi Ti2008 trong đề tài Người phụ nữ anh hùng?

Người phụ nữ anh hùng? sửa

 
Ti2008 đã xóa thảo luận này của Trungda vì cho rằng nó mang tính chất diễn đàn.
Việc xóa bỏ đã diễn ra vào lúc 13:17, ngày 8 tháng 2 năm 2010 (UTC). Nếu bạn muốn xem lại, xin tra ở lịch sử trang vào thời gian tương ứng.Trả lời[trả lời]
 
Ti2008 đã xóa thảo luận này của Ti2008 vì cho rằng nó mang tính chất diễn đàn.
Việc xóa bỏ đã diễn ra vào lúc 13:17, ngày 8 tháng 2 năm 2010 (UTC). Nếu bạn muốn xem lại, xin tra ở lịch sử trang vào thời gian tương ứng.Trả lời[trả lời]
 
Ti2008 đã xóa thảo luận này của Rommel vì cho rằng nó mang tính chất diễn đàn.
Việc xóa bỏ đã diễn ra vào lúc 13:17, ngày 8 tháng 2 năm 2010 (UTC). Nếu bạn muốn xem lại, xin tra ở lịch sử trang vào thời gian tương ứng.Trả lời[trả lời]
 
Ti2008 đã xóa thảo luận này của Ti2008 vì cho rằng nó mang tính chất diễn đàn.
Việc xóa bỏ đã diễn ra vào lúc 13:17, ngày 8 tháng 2 năm 2010 (UTC). Nếu bạn muốn xem lại, xin tra ở lịch sử trang vào thời gian tương ứng.Trả lời[trả lời]
Quay lại trang “Cleopatra VII”.