Thảo luận:Dwight D. Eisenhower

Bình luận mới nhất: 14 năm trước bởi Nhacdangian trong đề tài Cấp bậc quân đội Hoa Kỳ
Dự án Chiến tranh thế giới thứ hai
Trang này được thực hiện với sự phối hợp của các thành viên thuộc dự án Chiến tranh thế giới thứ hai, một dự án hợp tác giữa các thành viên nhằm nâng cao chất lượng các bài viết về Chiến tranh thế giới thứ hai. Nếu bạn muốn tham gia, xin hãy đến thăm trang của dự án! Bạn cũng có thể ghé qua trang thảo luận để trao đổi hoặc đề xuất ý kiến.
BBài viết đạt chất lượng B.
CaoBài viết được đánh giá rất quan trọng.

Tên sửa

Bạn Sholokhov chưa đọc quy định đặt tên của người phương Tây bên wiki Anh rồi. Đó là có thể bỏ chữ giữa chỉ giữ lại họ và tên Llevanloc (thảo luận) 05:04, ngày 8 tháng 2 năm 2010 (UTC)Trả lời

Vấn đề ở đây là Dwight D. Eisenhower là tên phổ biến, chứ quy định đặt tên ở bên tiếng Anh làm sao áp dụng nguyên cho bên tiếng Việt được, ví dụ tên người Nga ở bên tiếng Việt là phải viết đầy đủ họ, tên, đệm. DRagonBallz (thảo luận) 05:05, ngày 8 tháng 2 năm 2010 (UTC)Trả lời

Theo ý tôi, việc ghi đầy đủ họ tên thật trong giấy khai sinh là tôn trọng nhân vật trong bài, trừ phi nhân vật này dùng một nghệ danh hoặc một danh hiệu thông dụng. Tên viết tắt theo dạng như D. không phải thuộc trường hợp nghệ danh hay biệt danh thông dụng. Михаил Александрович Шолохов (thảo luận) 08:14, ngày 8 tháng 2 năm 2010 (UTC)Trả lời

Dwight D. Eisenhower chính là danh hiệu thông dụng của ông. Hãy xem Tiểu sử chính thức tại website Nhà trắng, Thư viện chính thức của ông, và chữ ký. Bạn cũng nên lưu ý rằng tên khai sinh của ông là David Dwight Eisenhower, không phải Dwight David Eisenhower. Ông không thích tên David cho nên sử dụng tên Dwight từ khi bắt đầu vào West Point. Một biệt danh khác của ông mà rất nhiều người biết đến là "Ike", điển hình qua cuộc vận động I Like Ike rất thành công. NHD (thảo luận) 08:26, ngày 8 tháng 2 năm 2010 (UTC)Trả lời
Người ta không bao giờ gọi George W. Bush là George Walker Bush cả. Gọi tên họ theo cách họ muốn mới là tôn trọng nhân vật. DRagonBallz (thảo luận) 13:40, ngày 8 tháng 2 năm 2010 (UTC)Trả lời

OK nếu ông Eisenhower muốn gọi D. thì tôi cũng không lăn tăn gì cả. Михаил Александрович Шолохов (thảo luận) 08:24, ngày 9 tháng 2 năm 2010 (UTC)Trả lời

Chiến dịch Bá Vương sửa

Chiến dịch Bá Vương có phải là cái này?--Meiji-tennō (Thảo luận, đóng góp) 08:02, ngày 26 tháng 2 năm 2010 (UTC)Trả lời

Chiến dịch đó mang mật danh là Chúa tể, tên mã của Trận Normadie --minhhuy*=talk-butions 09:26, ngày 26 tháng 2 năm 2010 (UTC)Trả lời

Cấp bậc quân đội Hoa Kỳ sửa

Xin lưu ý người dịch là Hoa Kỳ không có cấp bậc thượng úy và thượng tá. Chức vụ của Eisenhower bên tiếng Anh có nói rỏ rằng ông giữ cấp bậc trung tá tạm thời trong Lục quân Quốc gia, điều này có nghĩa trong thời chiến các cấp bậc đó là tạm thời. Đến khi sau Đệ nhất Thế chiến, cấp bậc của ông quay trở về cập bậc thường trực trong Lục quân Hoa Kỳđại úy, chớ không phải là thượng úy như đã được dịch. Xin xem bài tôi mới dịch, có tên Lục quân của Hoa Kỳ có nói về việc thăng cấp nhanh trong lực lượng này vào thời chiến, và các cấp bậc như thế chỉ là tạm thời. Trong thời chiến một sĩ quan có thể mang cấp bậc tạm thời hay "cấp bậc chiến trường" rất cao trong Lục quân Quốc gia hay Lục quân của Hoa Kỳ (Lục quân Quốc gia là tiền thân của Lục quân của Hoa Kỳ) nhưng khi qua thời chiến thì họ phải trở về với cấp bậc thường trực của họ trước chiến tranh là cấp bậc trong Lục quân chính quy. Nhacdangian (thảo luận) 03:11, ngày 25 tháng 4 năm 2010 (UTC)Trả lời

Thấy lâu không ai sửa bài lại nên tôi đã dịch lại bài này.Nhacdangian (thảo luận)
Quay lại trang “Dwight D. Eisenhower”.