Thảo luận:Greenland

Bình luận mới nhất: 13 năm trước bởi 113.169.151.159 trong đề tài Greenland - Độc lập hay chưa?

Dân số sửa

Tại Danh sách quốc gia theo mật độ dân số thì Greenland đứng hàng thứ 230, nghĩa là tận cùng chứ không phải 211. Số liệu trong bài cần xem lại. 118.71.181.151 (thảo luận) 01:26, ngày 20 tháng 9 năm 2008 (UTC)Trả lời[trả lời]

Greenland - Độc lập hay chưa? sửa

Tại Greenland, tác giả viết là "Ngày 21 tháng 6 năm 2009, Greenland chính thức tách khỏi Đan Mạch, trở thành đảo quốc độc lập ở Bắc Cực", tuy nhiên, trên thực tế nước này vẫn chưa độc lập và vẫn phụ thuộc Đan Mạch. Sự kiện ngày 21 tháng 6 thực tế chỉ là một bước đi cuối cùng trứoc khi độc lập. Hơn nữa bài viết vẫn nói rằng người đứng đầu nhà nước là nữ hoàng Đan Mạch, đại diện bởi cao ủy. Nguồn dẫn 1 là chưa thuyết phục và thiếu độ tin cậy. Các tài liệu tiếng Anh đều viết sự kiện ngày 21 tháng 6 là "self-rule", không phải "independence" EstudimathUrs (thảo luận) 20:21, ngày 8 tháng 8 năm 2010 (UTC)Trả lời[trả lời]

Đây là một xứ tự trị thuộc Đan Mạch, không phải quốc gia độc lập.113.169.151.159 (thảo luận) 04:50, ngày 11 tháng 9 năm 2010 (UTC)Trả lời[trả lời]
Quay lại trang “Greenland”.