Thảo luận:Hotel Chevalier

Bình luận mới nhất: 13 năm trước bởi AlleinStein trong đề tài Chẻ dọc sợi tóc

Chẻ dọc sợi tóc sửa

Xin phép được hỏi về chữ "bộ" trong bài này và khá nhiều bài phim ảnh khác. Thiết nghĩ trong tiếng Việt người ta dùng chữ "bộ phim" cho phim có nhiều tập, ví dụ như bộ phim Chạng vạng hay 007 chẳng hạn Newone (thảo luận) 23:02, ngày 29 tháng 1 năm 2011 (UTC)Trả lời

Bộ là gồm nhiều cái tương tự ghép lại, bộ phim là gồm nhiều tấm phim ghép lại, 1 bộ phim được chụp 24 tấm/giây khi chiếu chính là 1 tổ hợp của nhiều tấm phim, vậy gọi bộ phim thì đúng chứ có gì sai? Sau này khi danh từ "phim" trở thành đại diện cho 1 bộ phim, thì ghép thêm chữ bộ nữa mới được hiểu thành bộ của "bộ phim" tức phim nhiều tập hay nôm na hay gọi là "phim bộ" (chữ bộ đứng sau chữ phim), mình nghĩ vậy đó không biết đúng khôngAlleinStein (thảo luận) 23:51, ngày 29 tháng 1 năm 2011 (UTC)Trả lời
Quay lại trang “Hotel Chevalier”.