Thảo luận:James Bond

Bình luận mới nhất: 15 năm trước bởi Newone trong đề tài Thiếu tên đề mục

Thiếu tên đề mục Sửa đổi

Câu nói "My name's Bond, James Bond." có ở những tập nào nhỉ? Newone 03:59, ngày 8 tháng 9 năm 2008 (UTC)Trả lời[trả lời]

Quay lại trang “James Bond”.