Wikipedia:Dự án/Nhân vật hư cấu

  

Dự án Nhân vật hư cấu

Chào mừng đến Dự án Nhân vật hư cấu trên Wikipedia tiếng Việt! Dự án được lập ra với mục đích xây dựng một nguồn tra cứu về các nhân vật hư cấu trên Wikipedia.

Mục tiêu
Mục tiêu của Dự án Nhân vật hư cấu:
  • Cải thiện chất lượng các bài viết về nhân vật hư cấu.
  • Trở thành nơi thảo luận cho các vấn đề liên quan đến nhân vật hư cấu tại Wikipedia.
Thành viên
Nếu muốn tham gia dự án này, mời ghi danh ở đây.
  1. (tên thành viên)
  2. (tên thành viên)
  3. (tên thành viên)
Thành tích
Bài viết tốt

Belle (Disney)