Thảo luận:Đại hội Điện ảnh Việt Nam quốc tế

Thảo luận đang diễn ra
Dự án Điện ảnh
Trang này được thực hiện với sự phối hợp của các thành viên thuộc dự án Điện ảnh, một dự án hợp tác giữa các thành viên nhằm nâng cao chất lượng các bài viết về Điện ảnh. Nếu bạn muốn tham gia, xin hãy đến thăm trang của dự án! Bạn cũng có thể ghé qua trang thảo luận để trao đổi hoặc đề xuất ý kiến.
?Bài viết chưa được đánh giá chất lượng.
?Bài viết chưa được xếp độ quan trọng.

Thiếu tên đề mụcSửa đổi

Nên đổi lại thành "Liên hoan phim người Việt quốc tế". Film festival này không có gì liên quan đến Việt Nam. Nguyễn Hữu Dng 15:44, ngày 1 tháng 6 năm 2006 (UTC)[]

Theo tôi thì "Liên hoa phim tiếng Việt quốc tế". If you ask me, I'm sick and tired of the kind of people who ever see the word "Vietnamese" they have to relate it to the word "Việt Nam". Mekong Bluesman 16:16, ngày 1 tháng 6 năm 2006 (UTC)[]
Có một số phim không sử dụng tiếng Việt. Eligibity criteria: Feature-length and short productions of any content (not necessarily related to Vietnam or Vietnamese) by persons of Vietnamese descent living anywhere around the world. Nguyễn Hữu Dng 16:18, ngày 1 tháng 6 năm 2006 (UTC)[]
Một số báo chí tại đây dùng "Đại hội Điện ảnh Việt Nam Quốc tế". Tôi thấy có áp phích tiếng Việt mấy năm trước, nhưng quên viết gì trong đó rồi. Nguyễn Hữu Dng 16:55, ngày 1 tháng 6 năm 2006 (UTC)[]

Như vậy là tôi đã đoán sai! (Không phải là lần đầu và sẽ không là lần cuối.) Nếu họ đã có tên chính thức bằng tiếng Việt thì chúng ta phải theo -- vì nó là tên chính thức, mặc dù có thể dịch sai. Nếu họ chưa có tên chính thức đó thì "Liên hoan phim người Việt quốc tế" hay, gần nghĩa nhất, "Liên hoan phim của người Việt quốc tế".

Tôi cũng không biết tên chính xác của Phạm Nhue Giang.

Phạm Nhuệ Giang, nữ đạo diễn, vợ của đạo diễn Nguyễn Thanh Vân.--Docteur Rieux 19:22, ngày 1 tháng 6 năm 2006 (UTC)[]

Mekong Bluesman 19:12, ngày 1 tháng 6 năm 2006 (UTC)[]

Đại hội Điện ảnh Việt Nam Quốc tế là tên gọi thông dụng hơn. Tôi tra trên Gôgle thì Đại hội Điện ảnh Việt Nam Quốc tế có 30 hits, còn Liên hoan phim người Việt Quốc tế chỉ là tên gọi trên Wikipedia mà thôi. Great Student of Hippocrates 12:32, ngày 7 tháng 6 năm 2006 (UTC)[]

Nếu "Đại hội Điện ảnh Việt Nam Quốc tế" là tên thông dụng, hay tên chính thức, thì chúng ta nên đổi tên của bài này. Mekong Bluesman 17:42, ngày 7 tháng 6 năm 2006 (UTC)[]

Trần Anh HùngSửa đổi

Trần Anh Hùng được đề cử Oscar cho phim nào vậy? Mà hai link cuối phần tham khảo đã chết, nên xóa đi--Docteur Rieux 19:20, ngày 1 tháng 6 năm 2006 (UTC)[]

Mùi đu đủ xanh, Phim ngoại ngữ, 1993. Nguyễn Hữu Dng 19:24, ngày 1 tháng 6 năm 2006 (UTC)[]

TênSửa đổi

Vietnamese International Film Festival dịch ra tiếng Việt phải là Đại hội Điện ảnh Quốc tế Việt Nam? 222.252.8.34 (thảo luận) 02:03, ngày 27 tháng 2 năm 2009 (UTC)[]

Tên của bài này không phải được dịch từ tiếng Anh ra, mà là tên tiếng Việt chính thức [1]. NHD (thảo luận) 02:38, ngày 27 tháng 2 năm 2009 (UTC)[]
Quay lại trang “Đại hội Điện ảnh Việt Nam quốc tế”.