Thảo luận:Mao Vĩ Minh

Bình luận mới nhất: 3 năm trước bởi DHN trong đề tài Tiếng Latinh

Tiếng Latinh

sửa

@The Earth Nguyen: Tôi không rõ tên tiếng Latinh là tên gì. Nhân vật này là người Hán, đâu phải người Latinh, còn nếu muốn nói đến tên Latinh hóa, thì đó không phải là bính âm sao? NHD (thảo luận) 20:32, ngày 7 tháng 12 năm 2020 (UTC)Trả lời

Bạn nói đúng, có vẻ như hơi thừa phần Latinh hóa. 📖 19. Lúc 01:57 ngày 08 tháng 12 năm 2020 (UTC).
Quay lại trang “Mao Vĩ Minh”.