Thảo luận:Penicillin

HÃY SỬA NGAY THUẬT NGỮ PENICILIN KHÔNG CÓ HAI ÂM LL MUỐN KIỂM TRA HÃY VÀO CÁC TRANG CỦA CÁC NHÀ SẢN XUẤT THUỐC NỘI ĐỊA XEM HỌ VIẾT THẾ NÀO

Bắt đầu cuộc thảo luận về Penicillin

Bắt đầu cuộc thảo luận
Quay lại trang “Penicillin”.