Mở trình đơn chính

Chuyển qua s:Sửa đổi

Tôi đề nghị chuyển phần lời bài ca sang Wikisource. jan Win (tl~đg) 10:14, ngày 4 tháng 4 năm 2017 (UTC)

Đồng ý, nên chuyển, bạn có thể làm việc đó được không? Én bạc (thảo luận) 10:15, ngày 4 tháng 4 năm 2017 (UTC)
Do tôi không có nhiều kinh nghiệm trong việc tạo trang tại s, nên chắc tôi phải nhờ một user bên đó chuyển hộ. jan Win (tl~đg) 10:21, ngày 4 tháng 4 năm 2017 (UTC)
Quay lại trang “Quốc tế ca”.