Thảo luận:Ringo Starr

Thảo luận đang diễn ra

Đại tuSửa đổi

Bài được đại tu vào tháng 9 năm 2015. DangTungDuong (thảo luận) 07:45, ngày 24 tháng 9 năm 2015 (UTC)[]

BQV này lạm dụng khóa trang.115.78.193.169 (thảo luận) 16:54, ngày 29 tháng 5 năm 2016 (UTC)[]
Liên kết đỏ không phải để xóa đi, mà để cho những người quan tâm phát triển. Bài đang trong đề cử, khóa IP là cần thiết. DangTungDuong (thảo luận) 17:06, ngày 29 tháng 5 năm 2016 (UTC)[]
Chỉ có vậy cũng khóa, lý do chưa hợp lí.115.78.193.169 (thảo luận) 23:24, ngày 29 tháng 5 năm 2016 (UTC)[]
Quay lại trang “Ringo Starr”.