Thảo luận:Sóng hấp dẫn

Thảo luận đang diễn ra

UntitledSửa đổi

Sóng hấp dẫnsóng dọc hay sóng ngang? 118.71.181.216 (thảo luận) 01:26, ngày 9 tháng 4 năm 2009 (UTC)

Theo tôi biết sóng hấp dẫn là sóng ngang. Có thể xem tham khảo tại trang web Einstein Online tại trang Sóng hấp dẫn ở đây.Earthandmoon (thảo luận) 14:56, ngày 6 tháng 5 năm 2010 (UTC)

Có thể có cách nhìn khác về bản chất của "sóng" không, như sóng hấp dẫn chẳng hạn? "Sóng ngang" hay "sóng dọc" còn đủ để mô tả sóng hấp dẫn không? Tôi nghĩ là không. hoctro

Quay lại trang “Sóng hấp dẫn”.