Thảo luận:Thế vận hội Mùa hè 1896

Bình luận mới nhất: 15 năm trước bởi Con kiến trong đề tài Untitled

Untitled sửa

Bài có một số từ ngữ dịch chưa thoát. Ví dụ "được đặt tên sau kỳ Thế vận hội cổ đại". Việc chuyển viết hoa tiếng nước ngoài về viết hoa tiếng Việt ở một số chưa được hợp lý. Ví dụ mùa hè thì "hè" quan trọng hơn "mùa" nhưng lại không được viết hoa. Con kiến (thảo luận) 09:51, ngày 14 tháng 2 năm 2009 (UTC)Trả lời

Quay lại trang “Thế vận hội Mùa hè 1896”.