Thảo luận:Thổ dân châu Mỹ

Thảo luận đang diễn ra

Đề nghịSửa đổi

Bài này chỉ nên bao gồm phần giới thiệu giải thích về cách dùng (có thể mang tính chất kỳ thị) của từ "da đỏ" và phần "Xem thêm". Tất cả các thông tin nên được mang vào các bài có tên dịch chính thức (như "Dân tộc bản địa Bắc Mỹ", "Dân tộc bản địa Nam Mỹ"...) Mekong Bluesman 15:28, ngày 15 tháng 8 năm 2007 (UTC)

Trong tiếng Việt, "người da đỏ" không hề có ý kì thị, nó giống hệt như "người da đen", "người da trắng"....
Khi dùng "dân da đỏ" mới có vẻ hơi kì thị, nhưng lại là do chữ "dân". Tmct (thảo luận) 11:04, ngày 19 tháng 3 năm 2008 (UTC)

Đề-nghị đổi tên mục thành "Thổ dân châu Mỹ" cho bớt âm-hưởng phiên-dịch từ tiếng nước ngoài. Duyệt-phố (thảo luận) 09:46, ngày 2 tháng 6 năm 2012 (UTC)

Bảo tồnSửa đổi

Cần tạo trang riêng từng dân tộc của người da đỏ, điển hình như người Maya, Inca, Aztec... Vẫn chưa có trang và được cần tạo trang riêng ChinQuoc (thảo luận) 05:03, ngày 8 tháng 8 năm 2020 (UTC)

Quay lại trang “Thổ dân châu Mỹ”.