Thảo luận:Tiếng Đức

Bình luận mới nhất: 8 năm trước bởi ThanhKPF trong đề tài Untitled

Untitled

sửa

Chính những người Đức cũng không hiểu hết nhau vì từ được sử dụng, giọng nói khác nhau ở các xứ(địa phương) khác nhau(Dialekt). Nếu một người từ Trung Đức đến Bắc Đức, chẳng hạn, một người đến từ Dresden (xứ Saxony) đến du lịch ở thành phố Hammburg sẽ không hiểu một từ nào khi hai người bản xứ ở đây nói chuyện với nhau. Chuyện đó rất thường tình trong nhóm ngôn ngữ Đức. Vậy thì người Đức dùng ngôn ngữ nào để giao tiếp phổ thông? Đó là Hoch Deutsch. Hoch Deutsch không xuất phát từ địa phương cụ thể nào của nước Đức, ngay thổ ngữ ở Berlin, dùng cũng không chuẩn, thậm chí khác biệt một cách đáng kể về cả phát âm, từ ngữ và ngữ pháp. Thí dụ : Anh yêu em trong tiêng Đức chuẩn là "Ich liebe Dich" thì người Berlin nói là " Ik liebe Dir", tam dich là :" Anh yêu cho em" Hoch Deutsch được dạy ở trường học. Tuy hiểu nhau hoàn toàn khi giao tiếp bằng tiếng phổ thông Hoch Deutsch, người ta vẫn nhận ra anh ở miền nào tới.

Thảo luận trên là của Thành viên: 203.162.3.146

"Tuy hiểu nhau hoàn toàn khi giao tiếp bằng tiếng phổ thông Hoch Deutsch, người ta vẫn nhận ra anh ở miền nào tới."

Điều đó có nghĩa là trong giao tiếp thông tục hàng ngày,người ở địa fương xài rất nhiều thổ âm và từ địa fương của họ,có fải vậy không bác?Nếu có thể so sánh thì mức độ xài,đệm thêm tiếng địa fương ở Đức như thế nào?Bá có thể chỉ giáo cho em được không?

--redflowers 03:36, ngày 24 tháng 6 năm 2006 (UTC)Trả lời

Thường thì không bao giờ số người nói một ngôn ngữ là chính xác hoặc số quốc gia có sử dụng một ngôn ngữ(tức người dân bất kì trong một quốc gia) là chính xác vì thế con số được nói trong trang này chỉ có thể được coi là "Khoảng" mà thôi!Vậy mà tác giả ghi như thể là chính xác hoàn toàn vậy. ThanhKPF (thảo luận) 14:27, ngày 27 tháng 4 năm 2016 (UTC)Trả lời

Quay lại trang “Tiếng Đức”.