Thảo luận:Vụ thử hạt nhân của Bắc Triều Tiên tháng 1 năm 2016

Bình luận mới nhất: 8 năm trước bởi Tuanminh01 trong đề tài Tên bài

Tên bài sửa

Tên bài chưa sáng nghĩa, nó mơ hồ. Tên bài đừng nên mang một động từ ra đằng trước, mà nó nên là một danh từ hoặc cụm danh từ. "Thử hạt nhân Bắc Triều Tiên" là ai thử? có thể hiểu là Bắc Triều Tiên thử, hoặc một nước nào đó thử tại lãnh thổ Bắc Triều Tiên. Vì vậy, tôi đề nghị đổi thành "Vụ thử hạt nhân của Bắc Triều Tiên 2016".-- Trình Thế Vânthảo luận 03:15, ngày 7 tháng 1 năm 2016 (UTC)Trả lời

Đồng ý với ý kiến của bạn.113.163.123.146 (thảo luận) 03:34, ngày 7 tháng 1 năm 2016 (UTC)Trả lời
   Đã đổi tên. Tuanminh01 (thảo luận) 08:33, ngày 7 tháng 1 năm 2016 (UTC)Trả lời
Quay lại trang “Vụ thử hạt nhân của Bắc Triều Tiên tháng 1 năm 2016”.