Thảo luận Bản mẫu:Lịch sử Lào

Tên gọi giai đoạn

sửa

Tiêu bản lịch sử Lào có những tên gọi tôi cho rằng nên thay đổi: "Thời kỳ đen tối của Lào", "Lào bị Pháp đô hộ" (thực ra không có bài riêng mà đều nối tới Lịch sử Lào tới năm 1945).

Tương tự như "Thời kỳ đen tối của Campuchia", nên gọi "Thời kỳ đen tối của Lào" là "Thời kỳ suy yếu"; "Lào bị Pháp đô hộ" nên gọi là "Pháp thuộc (Lào)" (mở ngoặc để phân biệt với VN) và nếu có thể thì nên tách thành bài riêng. Tôi không hiểu thời kỳ bị Pháp đô hộ thì có gì "sáng sủa" hơn là thời kỳ bị ảnh hưởng của VN và Thái Lan mà coi nó là đen tối? Mất hẳn nước không lẽ hay hơn chỉ bị can thiệp? (tương tự như chuyện của Campuchia). Đây hiển nhiên là cách gọi rất mang tính chủ quan - tức là thiếu khách quan.

Và quan trọng hơn cả là: Chưa rõ những cách gọi giai đoạn của tiêu bản này căn cứ vào nguồn tài liệu nào, hay chỉ đơn giản là dịch theo bản tiếng Anh? Nếu chỉ căn cứ vào bản tiếng Anh thì không nên mà bản tiếng Việt nên gọi theo cách khác - trong trường hợp không có bản tiếng Lào làm chuẩn.

--Trungda (thảo luận) 03:04, ngày 20 tháng 2 năm 2008 (UTC)Trả lời

Khoá tiêu bản

sửa
Tiêu bản về Lịch sử Lào này, Tiêu bản:Lịch sử Campuchia, một số bài về hai lịch sử này, một tiêu bản thứ hai về Lịch sử Việt Nam và vài bài về lịch sử Việt Nam (đặc biệt là 2 bài về Việt Nam trong hai Thế chiến) là của một người tạo ra và hoàn toàn không có nguồn kiểm chứng. Các bài này cần phải xóa bỏ vì lý do đó.
Người này đã đăng ký vài tài khoản tại English Wikipedia (một có tên như Jacques Nguyễn) để tạo ra các tiêu bản này (cũng không có nguồn dẫn chứng). Jacques Nguyễn đã bị cảnh cáo nhiều lần và đã bị cấm nhưng vẫn dùng các IP vô danh (như 96.229.xx.xx) và các tên tài khoản khác tiếp tục tại English Wikipedia và tại đây. Tại Wikipedia tiếng Việt thì gần như hoàn toàn dùng IP vô danh (đặc biệt là 96.229.xx.xx).
Tôi đề nghị xóa bỏ các phần không có dẫn chứng trong hai tiêu bản về lịch sử của Campuchia và Lào, sau đó khóa chúng lại để không bị phá hoại. Trong quá khứ chúng ta đã phải làm như thế cho tiêu bản về Lịch sử Việt Nam vì cũng chính người này làm sửa đổi mà không có đồng thuận hay không có dẫn chứng.
Như một người bảo quản viên thì Trung Dã nên làm việc này càng nhanh càng tốt, tôi đề nghị như vậy vì người này giống như một người phá hoại đã che mắt và che tai không nghe các câu viết của các thành viên khác.
Mekong Bluesman (thảo luận) 05:45, ngày 20 tháng 2 năm 2008 (UTC)Trả lời

Tôi đã chỉnh lý tiêu bản với tên gọi một số giai đoạn của Lịch sử Lào bằng những tên gọi trung lập, tạm thời. Tôi khoá tiêu bản theo đề nghị của bác Mekong Bluesman.--Trungda (thảo luận) 18:22, ngày 21 tháng 2 năm 2008 (UTC)Trả lời

Tôi cũng đã cho hai trang Tiêu bản:Lịch sử CampuchiaTiêu bản:Lịch sử Lào vào danh sách các trang tôi theo dõi. Hiện nay có 3 người đang dùng các IP vô danh để tạo ra các bài trong các mục đề sau đây:
  • Lịch sử Campuchia, Lịch sử Lào
  • Các di sản thế giới
  • Các pharaon của Ai Cập, Lịch sử Ai Cập cổ đại
  • ...
Các mục đề trên vì có ít người chú ý và tương đối có ít tài liệu tham khảo nên các người dùng IP đó đã lạm dụng tính chất mở của Wikipedia để đưa các thông tin sai hay thiếu nguồn dẫn chứng vào đây, cộng đồng nên chú ý.
Trong các trường hợp về lịch sử Ai Cập và các di sản thế giới thì chúng ta có thể kiểm chứng rất dễ với English Wikipedia hay Wikipédia français, nhưng trong trường hợp của Lịch sử Campuchia và Lịch sử Lào, như tôi đã giải thích bên trên, thì hai bên đó cũng có vấn đề như tại đây. Nói một cách khác là quy luật cần nguồn kiểm chứng phải được dùng một cách tuyệt đối khi sửa các trang về hai lịch sử đó.
Mekong Bluesman (thảo luận) 20:56, ngày 21 tháng 2 năm 2008 (UTC)Trả lời

Yêu cầu sửa đổi trang bị nửa khóa ngày 10 tháng 12 năm 2019

sửa

116.97.3.81 (thảo luận) 12:09, ngày 10 tháng 12 năm 2019 (UTC)okTrả lời

Yêu cầu sửa trang bị khóa hạn chế sửa đổi ngày 25 tháng 9 năm 2021

sửa

117.0.145.15 (thảo luận) 04:21, ngày 25 tháng 9 năm 2021 (UTC)Trả lời

@117.0.145.15: Bạn muốn sửa chỗ nào? Martin L. KingI have a dream 04:27, ngày 25 tháng 9 năm 2021 (UTC)Trả lời
Quay lại trang “Lịch sử Lào”.