Mời bạn bỏ phiếu ở đây Ngon ngu duong pho (thảo luận) 05:16, ngày 23 tháng 11 năm 2012 (UTC)

Re: Bài đồng tính luyến áiSửa đổi

Như đã thảo luận trong trang Thảo luận:Đồng tính luyến ái, các nguồn và thông tin mà Thành viên:MiG29VN thêm vào đã có nhiều dấu hiệu ngụy tạo, vặn nguồn, cho nên tôi sẽ xóa thẳng tay nếu không có nguồn có thể kiểm chứng được. Nếu bạn tiếp tục thêm các nội dung đã bị xóa của thành viên này, tôi sẽ khóa bài này đối với người chưa đăng nhập để tránh các sửa đổi quấy rối. NHD (thảo luận) 09:24, ngày 15 tháng 5 năm 2013 (UTC) DHN nhắn lầm người rồi.--72.15.59.172 (thảo luận) 09:26, ngày 15 tháng 5 năm 2013 (UTC)

 
Những thành viên vô danh tại địa chỉ IP này đã bị cấm sửa đổi trong 24 giờ vì vi phạm quy định ba lần hồi sửa, như đã thực hiện tại Nguyễn Thị Năm. Nếu bạn đã có một tên người dùng Wikipedia, bạn có thể đăng nhập và tiếp tục thực hiện sửa đổi. Nếu không, sau khi thời hạn cấm đã hết, hoan nghênh bạn tiếp tục thực hiện sửa đổi có ích. Nếu bạn tin rằng lần cấm này là không công bằng, bạn có thể chống lại quyết định cấm bằng cách thêm đoạn {{bỏ cấm|lý do=Lý do của bạn ở đây ~~~~}}, nhưng trước tiên bạn nên đọc hướng dẫn chống lại việc cấm.

Khi có tranh chấp, đầu tiên bạn nên thử thảo luận về các thay đổi gây tranh cãi để tìm kiếm sự đồng thuận. Nếu nó vẫn chưa hiệu quả, bạn nên thực hiện giải quyết tranh chấp, và trong một vài trường hợp, yêu cầu khóa trang là một giải pháp phù hợp. Tuấn Út Thảo luận 14:08, ngày 25 tháng 9 năm 2014 (UTC)