Thảo luận Wikipedia:Bạn có biết/2009/Tuần 53

Active discussions
Xem các bài viết đã được chọn: 12

Gợi ýSửa đổi

Đề cửSửa đổi

Nguyễn Hồng NgọcSửa đổi

... Nguyễn Hồng Ngọc là vị thẩm phán chủ tọa Tòa án cấp Liên bang gốc Việt đầu tiên trong lịch sử Hoa Kỳ?

Tiếng IcelandSửa đổi

... mặc dù Iceland là thành viên Hội đồng Nordic nhưng cơ quan này chỉ xuất bản tài liệu bằng tiếng Iceland mà không sử dụng ngôn ngữ này làm ngôn ngữ làm việc?

  Nguồn của thông tin này dẫn đến trang chính của website, không cụ thể nhắc đến thông tin. NHD (thảo luận) 21:05, ngày 27 tháng 12 năm 2009 (UTC)

Hành chính Đàng Ngoài thời Lê trung hưngSửa đổi

... trong hơn 100 năm đầu thời Lê trung hưngViệt Nam, chưa khi nào cả 6 Bộ của triều đình có đủ người làm Bộ trưởng?

Tokyo RoseSửa đổi

Tokyo Rose là cái tên chung mà các binh lính Đồng Minh dùng để chỉ các phát thanh viên tuyên truyền của Nhật trong Thế chiến II. Llevanloc (thảo luận) 10:24, ngày 29 tháng 12 năm 2009 (UTC)

Bộ trưởng thời Lê?Sửa đổi

..trong hơn 100 năm đầu thời Lê trung hưng ở Việt Nam, chưa khi nào cả 6 Bộ của triều đình có đủ người làm Bộ trưởng?.

Nếu không nhầm thì chữ bộ trưởng chỉ mới xuất hiện khoảng sau thời Thực dân Pháp vào nước Việt Nam. Dùng nó trong một câu thời trước nghe chăng là quá hiện đại (mặc dù đúng là Bộ trưởng tương đương thượng thư).--Pts.OF.Athrty (thảo luận) 02:51, ngày 31 tháng 12 năm 2009 (UTC)

Quay lại trang dự án “Bạn có biết/2009/Tuần 53”.