Thảo luận Wikipedia:Biểu quyết bất tín nhiệm điều phối viên/Điều lệ

Bình luận mới nhất: 2 năm trước bởi Nguyenhai314 trong đề tài Sai chính tả

Sai chính tả sửa

@Nguyenhai314NguoiDungKhongDinhDanh:: Tôi tạm trả bản cũ do bản mới có 1 số trục trặc nhất định về ngôn từ khi tôi đã sửa lại vẫn bị sai (Ctrl + F) (Nguyenhai314 đã giúp chỉnh 1 điểm quan trọng), ngay cả bản mới nhất cũng gây ra liên kết đỏ (do chưa có quy định). @NguoiDungKhongDinhDanh: Nếu bạn muốn viết lại, "feel free" để viết lại nhưng cần viết cho đủ các quy định khác đối với Hành chính viên, Kiểm định viên 1 lần chứ không lẻ tẻ vậy. Bất cứ ai cũng có quyền viết chứ không riêng gì BQV, keep in mind this. Nếu cần có thể thảo luận.

Về cơ bản, chúng ta nên có 2 quy định:

  • Quy định vắn tắt: không chứa ref
  • Quy định: chứa ref, có thể viết dài hoặc diễn giải thêm 1 chút

Dù các bạn làm thế nào thì tinh thần nên cẩn thận hết mức (đôi lúc sai thì giúp nhau sửa cho đúng thay vì tranh cãi nhau, thường sửa quy định rất dễ sai vì khó lòng nắm hết các quy định khác liên quan) và nhận được ý kiến khác của những thành viên có kinh nghiệm nếu cần. PS: Tôi chỉ góp ý nếu thật sự cần.  A l p h a m a  Thảo luận 09:04, ngày 14 tháng 11 năm 2021 (UTC)Trả lời

@Alphama: Kiểm định viên là vị trí duy nhất đòi hỏi đến 5 năm kinh nghiệm và công khai thông tin cho WMF nên tôi không chắc có nên tự chế quy định bằng cách nhân luỹ tiến hay không, còn lại thì dễ thôi. Người Dùng Không Định DanhĐặt tên cho tôi 09:08, ngày 14 tháng 11 năm 2021 (UTC)Trả lời
Tất cả BQV đời đầu đều phải tự chế kết hợp đồng thuận nhóm như vậy, chứ làm gì có quy định mà sử dụng như bây giờ? Cứ mạnh dạn viết nháp, nhờ mọi người góp ý, thông qua đồng thuận, vậy là bạn có thể sử dụng quy định.  A l p h a m a  Thảo luận 09:13, ngày 14 tháng 11 năm 2021 (UTC)Trả lời
Tôi chỉ góp ý không dùng Wikipedia:Biểu quyết/Đối tượng thành viên đóng biểu quyết cộng đồng để áp dụng vào các biểu quyết liên quan đến nhân sự. Trong biểu quyết đó và ở trong quy chế đã có nêu rõ ràng. – Nguyenhai314 (thảo luận) 13:04, ngày 14 tháng 11 năm 2021 (UTC)Trả lời
Quay lại trang dự án “Biểu quyết bất tín nhiệm điều phối viên/Điều lệ”.