Thảo luận Wikipedia:Dự án/Disney

Thảo luận đang diễn ra
Dự án Điện ảnh
Trang này được thực hiện với sự phối hợp của các thành viên thuộc dự án Điện ảnh, một dự án hợp tác giữa các thành viên nhằm nâng cao chất lượng các bài viết về Điện ảnh. Nếu bạn muốn tham gia, xin hãy đến thăm trang của dự án! Bạn cũng có thể ghé qua trang thảo luận để trao đổi hoặc đề xuất ý kiến.
?Bài viết chưa được đánh giá chất lượng.
?Bài viết chưa được xếp độ quan trọng.
Dự án Truyền hình
Trang này được thực hiện với sự phối hợp của các thành viên thuộc dự án Truyền hình, một dự án hợp tác giữa các thành viên nhằm nâng cao chất lượng các bài viết về Dự án truyền hình. Nếu bạn muốn tham gia, xin hãy đến thăm trang của dự án! Bạn cũng có thể ghé qua trang thảo luận để trao đổi hoặc đề xuất ý kiến.
?Bài viết chưa được đánh giá chất lượng.
?Bài viết chưa được xếp độ quan trọng.

Về việc xin gia nhập dự ánSửa đổi

Chào các bạn. Mình là một fan hâm mộ của Disney và khi thấy dự án này mình thật sự rất muốn gia nhập dự án. tuy nhiên, hướng dẫn xin gia nhập dự án trên trang không rõ ràng. Vì vậy mình mong muốn các bạn hướng dẫn cho mình cách xin gia nhập dự án này và có cần tiêu chuẩn gì để gia nhập dự án không. Thân! Hieutd7b (thảo luận) 06:04, ngày 17 tháng 5 năm 2015 (UTC)[]

Quay lại trang dự án “Dự án/Disney”.