Thập niên 80 hay thập kỷ 80 chỉ đến những năm từ 80 đến 89.

Thiên niên kỷ: thiên niên kỷ 1
Thế kỷ: thế kỷ 1 TCNthế kỷ 1thế kỷ 2
Thập niên: thập niên 70thập niên 80thập niên 90
Năm: 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89
Thể loại: SinhMấtKiến trúc
Thành lậpPhá hủy

Chính trị và chiến tranh Sửa đổi

Chiến tranh Sửa đổi

Xung đột Sửa đổi

Thuộc địa hóa Sửa đổi

Các sự kiện chính trị nổi bật Sửa đổi

Thiên tai là những hiện tượng bất thường có hại cho loài người sinh sống ở Trái Đất Sửa đổi

Bao gồm:động đất,lũ lục,tố lốc,bão....

Hiệp hội Sửa đổi


Công nghệ Sửa đổi

Khoa học Sửa đổi

Kinh tế Sửa đổi

Văn hóa đại chúng Sửa đổi

Văn học và nghệ thuật Sửa đổi

Thể thao Sửa đổi

Âm nhạc Sửa đổi

Kiến trúc Sửa đổi

Thời trang Sửa đổi

Khác Sửa đổi

Tiểu thuyết và phim Sửa đổi

Nhân vật Sửa đổi

Lãnh tụ thế giới Sửa đổi

Griselda blanco

Tham khảo Sửa đổi