Thế Đạc (chữ Hán: 世鐸; 27 tháng 7 năm 1843 - 8 tháng 1 năm 1914), Ái Tân Giác La, là một Hoàng thân thuộc 1 trong 12 Thiết mạo tử vương của nhà Thanh trong lịch sử Trung Quốc.

Cuộc đờiSửa đổi

Thế Đạc được sinh ra vào giờ Thìn, ngày 1 tháng 7 (âm lịch) năm Đạo Quang thứ 23 (1843), trong gia tộc Ái Tân Giác La (爱新觉罗). Ông là con trai thứ ba của Lễ Hòa Thân vương Toàn Linh (全齡), mẹ của ông là Tam Kế Phúc tấn Trương Giai thị (張佳氏).

Năm Đạo Quang thứ 30 (1850), phụ thân ông qua đời, ông được tập tước Lễ Thân vương (禮親王) đời thứ 12.

Năm Đồng Trị nguyên niên (1862), ông được phong làm Nội đại thần (内大臣).

Năm thứ 3 (1864), nhậm Tông Nhân phủ Hữu tông chính (宗人府右宗正).

Năm Quang Tự thứ 10 (1884), Từ Hi Thái hậu lệnh ông vào Quân cơ xứ làm việc, ban chức Quân cơ đại thần (軍機大臣).

Năm thứ 11 (1885), đảm nhiệm Lĩnh ban Quân cơ đại thần (領班軍機大臣). Lúc này Quang Tự Đế tự mình chấp chính, ông thỉnh xin được từ chức Quân cơ đại thần, nhưng bị Từ Hi Thái hậu từ chối.

Năm thứ 27 (1901), lại nhậm Tông Nhân phủ Tông lệnh (宗人府宗令).

Năm Tuyên Thống thứ 3 (1911), nhậm Hoàng tộc Nội các Cố vấn đại thần (皇族内閣顧問大臣).

Năm Dân Quốc thứ 3 (1914), ông qua đời, được truy thụy Lễ Khác Thân vương (禮恪亲王).

Ông là vị Thiết mạo tử vương duy nhất sống qua 5 triều vua của nhà Thanh (gồm: Đạo Quang, Hàm Phong, Đồng Trị, Quang Tự, Tuyên Thống).

Gia đìnhSửa đổi

Đích Phúc tấnSửa đổi

  • Bát Nhĩ Tế Cát Đặc thị (博爾濟吉特氏), con gái của Khách Nhĩ Khách Trát Tát Khắc Thân vương Xa Đăng Ba Ta Nhĩ (車登巴咱爾)

Hậu duệSửa đổi

Con traiSửa đổi

  1. Thành Hậu (誠厚; 1864 - 1917), mẹ là Đích Phúc tấn Bát Nhĩ Tế Cát Đặc thị. Năm 1914, được thế tập tước vị Lễ Thân vương (禮親王). Sau khi qua đời được truy thụy Lễ Đôn Thân vương (禮敦亲王). Vô tự.

Con thừa tựSửa đổi

  1. Thành Khôn (誠堃; 1886 - 1929), là con trai trưởng của Dụ Định (裕定) - con trai trưởng của Toàn Xương (全昌) - em trai của Toàn Linh. Năm 1917, được thế tập tước vị Lễ Thân vương (禮親王). Có 3 con trai.

Tham khảoSửa đổi