Thế kỷ 9

Thế kỷ
(đổi hướng từ Thế kỷ IX)

Thế kỷ 9 là khoảng thời gian tính từ năm 801 đến hết năm 900, nghĩa là bằng 100 năm, trong lịch Gregory.

Sự kiệnSửa đổi

Cuối thế kỉ thứ 9, nhà Đường suy yếu.

Theo thập niên: 80 81 82 83 84
85 86 87 88 89
Theo thế kỷ: 8 9 10
Theo thiên niên kỷ: 1 TCN 1 2

Tham khảoSửa đổi