Thể loại:Phim truyền hình Hàn Quốc ra mắt năm 2020

Phim truyền hình hay chương trình truyền hình của Hàn Quốcbắt đầu vào năm 2020.
Phim truyền hình của các nước khác và chỉ chiếu sau này tại Hàn Quốc nên được loại ra khỏi thể loại này.