Mở trình đơn chính

Thực phẩm, là mọi vật chất,được sử dụng trên cơ thể sống (ăn....) nhằm đảm bảo cho sự tồn tại,phát triển và sức khoẻ.

Thể loại con

Thể loại này gồm 42 thể loại con sau, trên tổng số 42 thể loại con.

*

A

B

C

D

Đ

H

K

L

M

N

P

Q

  • Quả(3 t.l., 92 tr., 1 t.t.)

R

  • Rau(8 t.l., 37 tr.)

S

T