Thể loại:Toán học ứng dụng

Toán học ứng dụng là một ngành toán học áp dụng các kiến thức toán học cho các lĩnh vực khác.

Các ứng dụng có thể bao gồm giải tích số, toán cho kỹ sư, quy hoạch tuyến tính, tối ưu hoá, toán sinh học, sinh tin học, lý thuyết thông tin, lý thuyết trò chơi, xác suấtthống kê, toán tài chính, mật mã, hình học hữu hạn, khoa học máy tính, lý thuyết qui hoạch,...

Phương pháp toán chủ yếu để giải các bài toán cụ thể trong từng lĩnh vực là việc thiết lập một mô hình toán học cho hệ thống nằm trong nghiên cứu của bài toán.

Thể loại con

Thể loại này có 18 thể loại con sau, trên tổng số 18 thể loại con.

B

Đ

K

L

M

P

T

V

X