Thống chế Ý

bài viết danh sách Wikimedia

Thống chế Ý (tiếng Ý: Maresciallo d'Italia) là một cấp bậc trong Quân đội Hoàng gia Ý (Regio Esercito). Được thành lập vào năm 1924 bởi nhà độc tài người Ý Benito Mussolini với mục đích tôn vinh các tướng lĩnh Luigi CadornaArmando Diaz, cấp bậc còn được trao cho một số tướng lĩnh cao cấp khác từ năm 1926 đến 1943. Cấp bậc này là cao nhất trong Quân đội Ý trước khi tạo ra cấp bậc Thống chế tối cao Đế chế năm 1938. Cấp bậc tương đương của Hải quân Hoàng gia (Regia Marina) là Đại đô đốc (Grande Ammiraglio) và của Không quân (Regia Aeronautica) là Thống chế Không quân (Maresciallo dell'Aria). Các cấp bậc này đều bị bãi bỏ năm 1946 với việc thành lập Cộng hòa Ý.

Thống chế Ý
Cấp hiệu Thống chế Ý (1933–1945)
Quốc gia Vương quốc Ý
HạngTướng 5 sao
Mã hàm NATOOF-10
Mã hàm phi-NATOO-11
Hình thành4 tháng 11 năm 1924
Bãi bỏ18 tháng 1 năm 1947
Hàm trênThống chế tối cao Đế chế

Danh sách Thống chế Ý sửa

STT Tên họ Hình ảnh Quân chủng Thời điểm
thụ phong
Ghi chú
1
Luigi Cadorna
 
Lục quân
4 tháng 11 năm 1924
2
Armando Diaz
 
Lục quân
4 tháng 11 năm 1924
3
Paolo Thaon di Revel
 
Hải quân
4 tháng 11 năm 1924
4
Emanuele Filiberto di Savoia-Aosta
 
Lục quân
25 tháng 6 năm 1926
5
Pietro Badoglio
 
Lục quân
25 tháng 6 năm 1926
6
Enrico Caviglia
 
Lục quân
25 tháng 6 năm 1926
7
Gaetano Giardino
 
Lục quân
25 tháng 6 năm 1926
8
Guglielmo Pecori Giraldi
 
Lục quân
25 tháng 6 năm 1926
9
Italo Balbo
 
Không quân
13 tháng 8 năm 1933
10
Emilio De Bono
 
Lục quân
16 tháng 11 năm 1935
11
Rodolfo Graziani
 
Lục quân
9 tháng 5 năm 1936
12
Ugo Cavallero
 
Lục quân
1 tháng 7 năm 1942
13
Ettore Bastico
 
Lục quân
12 tháng 8, 1942
14
Umberto Nicola Tommaso Giovanni Maria di Savoia
 
Lục quân
19 tháng 10, 1942
15
Giovanni Messe
 
Lục quân
12 tháng 5 năm 1943

Ảnh sửa

Xem thêm sửa

Chú thích sửa

Tham khảo sửa