Thrixspermum là một chi thực vật có hoa trong họ Lan.[2] Chi này bao gồm khoảng 150 loài phân bố từ Ấn Độ đến Đông Nam Á và New Guinea. Chi này cũng có mặt trong một số đảo Thái Bình Dương và hai loài đã được tìm thấy ở Úc. Những cây lan sống trong rừng mưa nhiệt đới vùng thấp lên đến độ cao 1.200 m.

Thrixspermum
Thrixspermum saruwatarii (Hayata) Schltr., Repert. Spec. Nov. Regni Veg. Beih. 4 275 (1919) (25855485227) - cropped.jpg
Phân loại khoa học
Giới (regnum)Plantae
(không phân hạng)Angiospermae
(không phân hạng)Monocots
Bộ (ordo)Asparagales
Họ (familia)Orchidaceae
Tông (tribus)Vandeae
Phân tông (subtribus)Aeridinae
Chi (genus)Thrixspermum
Lour. 1790
Loài điển hình
Thrixspermum centipeda
Lour.
Các loài
Xem trong bài.
Danh pháp đồng nghĩa[1]

Các loàiSửa đổi

 
Thrixspermum saruwatarii
 1. Thrixspermum aberrans Schltr. 1913
 2. Thrixspermum acuminatissimum (Rchb. f.) Rchb.f. 1868 (synonym Sarcochilus acuminatissimus)
 3. Thrixspermum acutilobum J.J.Sm. 1921
 4. Thrixspermum adenotrichum Schltr. 1913
 5. Thrixspermum affine Schltr. 1906
 6. Thrixspermum agamense J.J.Sm. 1927
 7. Thrixspermum agusanense Ames 1915
 8. Thrixspermum album Rupp 1940
 9. Thrixspermum amesianum L.O.Williams 1938
 10. Thrixspermum amplexicaule (Bl.) Rchb. f. 1867: Flower-stem-surrounded-by-leaves Thrixspermum (synonym Sarcochilus amplexicaulis
 11. Thrixspermum angustatum L.O.Williams 1938)
 12. Thrixspermum annamense (Guillaum.) Garay 1972 (synonym Ascochilus annamensis)
 13. Thrixspermum arachnites Rchb. f. (synonym Sarcochilus arachnites)
 14. Thrixspermum arachnitiforme Schltr. 1921
 15. Thrixspermum aurantiacum J.J.Sm. 1920
 16. Thrixspermum austrosinense T.Tang & F.T.Wang 1974
 17. Thrixspermum barbellatum (Schltr.) M.A.Clem., B.J.Wallace & D.L.Jones 1989
 18. Thrixspermum batuense J.J.Sm. 1909
 19. Thrixspermum beccarii Rchb.f. 1886
 20. Thrixspermum bicristatum Ames 1915
 21. Thrixspermum bigibbum Schltr. 1911
 22. Thrixspermum brevibracteatum J.J.Sm. 1928
 23. Thrixspermum brevicapsularis Holttum 1947
 24. Thrixspermum brevicaule Carr 1929
 25. Thrixspermum brevipes Schltr. 1913
 26. Thrixspermum calceolus Rchb.f.: Small Shoe-carrying Thrixspermum (synonym Sarcochilus calceolus)
 27. Thrixspermum canaliculatum J.J.Sm. 1914
 28. Thrixspermum ceciliae (F.Muell.) Rchb.f. 1871
 29. Thrixspermum celebicum Schltr. 1911
 30. Thrixspermum centipeda Lour 1790: Centipede Thrixspermum
 31. Thrixspermum ciliatum Schltr. 1906
 32. Thrixspermum clavilobum J.J.Sm. 1928
 33. Thrixspermum collinum Schltr. 1913
 34. Thrixspermum comans J.J.Sm. 1907
 35. Thrixspermum congestum (Bailey) Dockrill 1967 (synonym Cleisostoma congestum
 36. Thrixspermum conigerum J.J.Sm. 1921)
 37. Thrixspermum cordulatum J.J.Sm. 1927
 38. Thrixspermum corneri Holttum 1947
 39. Thrixspermum crassifolium Ridl.
 40. Thrixspermum crassilabre (King & Pantl.) Ormerod 2004
 41. Thrixspermum crescentiforme Ames & C.Schweinf. 1920
 42. Thrixspermum cymboglossum Schltr. 1911
 43. Thrixspermum denticulatum Schltr. 1906: Toothed Thrixspermum
 44. Thrixspermum devolium T.P.Lin & C.C.Hsu 1977
 45. Thrixspermum dilatatum Rchb.f. 1865
 46. Thrixspermum divitiflorum (Benth.) Rchb.f. 1877
 47. Thrixspermum doctersii J.J.Sm. 1914
 48. Thrixspermum duplocallosum Holttum 1947
 49. Thrixspermum elmeri L.O.Williams 1938
 50. Thrixspermum elongatum Ames 1915: Elongate Thrixspermum
 51. Thrixspermum eximium L.O.Williams 1938
 52. Thrixspermum falcilobum Schltr. 1906
 53. Thrixspermum fantasticum L.O.Williams 1938
 54. Thrixspermum filifolium Schltr. 1911
 55. Thrixspermum fimbriatum (Ridl.) J.J.Wood 1994
 56. Thrixspermum flaccidum J.J.Sm. 1920
 57. Thrixspermum formosanum: White Moth Orchid (synonym Sarcochilus formosanus)
 58. Thrixspermum fragrans Ridl. 1921
 59. Thrixspermum godeffroyanum Rchb.f.
 60. Thrixspermum gombakense J.J.Sm. 1928
 61. Thrixspermum gracilicaule Schltr. 1907
 62. Thrixspermum graeffei Rchb.f.
 63. Thrixspermum hillii (F.Muell.) Rchb.f. 1871
 64. Thrixspermum incurvicalcar J.J.Sm. 1926
 65. Thrixspermum indragiriense Schltr. 1907
 66. Thrixspermum indusiatum Rchb.f. 1886
 67. Thrixspermum infractum Schltr. 1906
 68. Thrixspermum inquinatum J.J.Sm. 1907
 69. Thrixspermum integrum L.O.Williams 1938
 70. Thrixspermum iodochilus Ridl. 1922
 71. Thrixspermum japonicum (Miq.) Rchb. f. 1878: Japan Thrixspermum (synonym Sarcochilus japonicus)
 72. Thrixspermum javanicum J.J.Sm. 1921
 73. Thrixspermum kjellbergii J.J.Sm. 1933
 74. Thrixspermum lampongense J.J.Sm. 1917
 75. Thrixspermum latifolium J.J.Sm. 1917
 76. Thrixspermum latisaccatum J.J.Sm. 1920
 77. Thrixspermum leopardinum Par. & Rchb.f. 1874
 78. Thrixspermum leucorachne Ridl.
 79. Thrixspermum ligulatum L.O.Williams 1938
 80. Thrixspermum linearifolium Ames 1915
 81. Thrixspermum lombokense J.J.Sm. 1925
 82. Thrixspermum longicauda Ridl.
 83. Thrixspermum longilobum J.J.Sm. 1920
 84. Thrixspermum longipilosum J.J.Sm. 1922
 85. Thrixspermum loogemanianum'' Schltr. 1911
 86. Thrixspermum lucidum Schltr. 1911
 87. Thrixspermum luniferum Rchb.f. 1868
 88. Thrixspermum maculatum Schltr. 1906
 89. Thrixspermum malayanum J.J.Sm. 1921
 90. Thrixspermum mcgregorii Ames 1907
 91. Thrixspermum merguense (Hook.f.) Kze. 1996 (synonym Sarcochilus merguensis)
 92. Thrixspermum montanum Ridl. 1913
 93. Thrixspermum musciflorum A.S.Rao & Joseph 1971
 94. Thrixspermum neglectum Fukuyama 1952
 95. Thrixspermum neo-hibernicum Schltr.
 96. Thrixspermum oeonioides Schltr. 1919
 97. Thrixspermum olivaceum (Lindl.) Rchb.f. 1865
 98. Thrixspermum oreadum Schltr. 1913
 99. Thrixspermum papillosum Carr 1929
 100. Thrixspermum parviflorum (Lindl.) Rchb.f. 1865
 101. Thrixspermum patens J.J.Sm. 1921
 102. Thrixspermum pensile Schltr. 1911
 103. Thrixspermum philippinense Ames 1914
 104. Thrixspermum phyllorhizum (F.Muell.) Rchb.f. 1871
 105. Thrixspermum platyphyllum Rchb.f. 1868
 106. Thrixspermum platystachys (F.M. Bailey) Schltr. 1911: Broad-inflorescence Thrixspermum
 107. Thrixspermum ponapense Tuyama 1940
 108. Thrixspermum pulchrum Carr 1932
 109. Thrixspermum purpurascens Rchb. f.
 110. Thrixspermum quinquelobum Ames 1915
 111. Thrixspermum raciborskii J.J.Sm
 112. Thrixspermum remotiflorum J.J.Sm. 1906
 113. Thrixspermum robinsonii Ames 1915
 114. Thrixspermum roseum J.J.Sm. 1918
 115. Thrixspermum rostratum Ames 1915
 116. Thrixspermum rubricentrum (Fitzg.) Rchb.f. 1887
 117. Thrixspermum rubrocallosum Carr 1929
 118. Thrixspermum sagoense J.J.Sm. 1928
 119. Thrixspermum samarindae Schltr. 1906
 120. Thrixspermum saruwatarii (Hayata) Schltr. 1919
 121. Thrixspermum sasaoi Masam. 1934
 122. Thrixspermum simondii Gagnep. 1951
 123. Thrixspermum simum J.J.Sm. 1927
 124. Thrixspermum squarrosum J.J.Sm. 1921
 125. Thrixspermum subteres J.J.Sm.
 126. Thrixspermum sumatranum J.J.Sm. 1920
 127. Thrixspermum tahanense Carr 1930
 128. Thrixspermum tenuicalcar Carr 1932
 129. Thrixspermum torajaense P.O'Byrne 1998
 130. Thrixspermum tortum J.J.Sm. 1914
 131. Thrixspermum triangulare Ames & C.Schweinf. 1920
 132. Thrixspermum tridentatum (Lindl.) Rchb.f. 1865 (synonym of Plectorrhiza tridentata (Lindl.) Dockrill, 1967)
 133. Thrixspermum trichoglottis (Hook.f.)Kuntze 1896
 134. Thrixspermum tsii W.H.Chen & Y.M.Shui 2005
 135. Thrixspermum tylophorum Schltr. 1911
 136. Thrixspermum validum J.J.Sm. 1908
 137. Thrixspermum vanoverberghii Ames 1914
 138. Thrixspermum walkeri Seidenf. & P.Ormerod 1995
 139. Thrixspermum warianum Schltr. 1913: Warian Mountain Thrixspermum
 140. Thrixspermum weberi Ames 1922
 141. Thrixspermum wenzelii Ames 1915
 142. Thrixspermum xanthanthum Tuyama 1940
 143. Thrixspermum xantholeucum Schltr.

Hình ảnhSửa đổi

Chú thíchSửa đổi

 1. ^ Kew World Checklist of Selected Plant Families
 2. ^ The Plant List (2010). Thrixspermum. Truy cập ngày 20 tháng 8 năm 2013. 

Liên kết ngoàiSửa đổi

 •   Phương tiện liên quan tới Thrixspermum tại Wikimedia Commons