Tiếng Hy Lạp Koine, hay tiếng Hy Lạp Thông Dụng (tiếng Hy Lạp hiện đại: Ελληνιστική Κοινή, nghĩa đen: "phương ngữ phổ thông"), còn gọi là tiếng Attica phổ thông hoặc phương ngữ Alexandria, là dạng liên khu vực phổ thông của tiếng Hy Lạp được nói và viết trong suốt Giai đoạn Hellenic và thời Đế quốc La Mã cổ đại. Nó phát triển cùng với sự mở rộng của người Hy Lạp theo sau các cuộc chinh phạt của Alexander Đại đế vào thế kỷ 4 TCN, và đóng vai trò là lingua franca thông dụng của khu vực Địa Trung HảiTrung Đông trong hàng thế kỷ sau đó. Ngôn ngữ này chủ yếu dựa trên các dạng viết của hai phương ngữ có liên quan AtticaIonia, cùng với ảnh hưởng của các phương ngữ khác.[1]

Tiếng Hy Lạp Koine
Khu vựcMiền Đông Đế quốc La Mã
Phân loạiẤn-Âu
Ngôn ngữ tiền thân
Mã ngôn ngữ
ISO 639-2grc
ISO 639-3-
GlottologKhông có

Tiếng Hy Lạp Koine bao gồm một phổ rộng với nhiều phong cách khác nhau, từ các dạng văn viết bảo thủ hơn cho tới các bản ngữ nói đương thời.[2] Là ngôn ngữ chủ chốt của Đế quốc Đông La Mã, sau này nó phát triển thành tiếng Hy Lạp Trung đại, tiền thân chính của tiếng Hy Lạp Hiện đại.[3]

Tiếng Koine văn viết là phương tiện truyền tải nhiều tác phẩm văn chương và học vấn Hy Lạp hậu cổ điển, như của PlutarchusPolybius.[1] Đây cũng là ngôn ngữ viết Bản Bảy Mươi (bản dịch thế kỷ 3 TCN của Kinh Thánh Hebrew), Kinh Tân Ước Kitô giáo, và hầu hết các trước tác thần học Kitô giáo sơ khởi của các Giáo Phụ. Trong ngữ cảnh này, nó còn được gọi là tiếng Hy Lạp 'Kinh thánh', 'Tân Ước', 'giáo hội' hoặc 'giáo phụ'.[4]

Chú thích sửa

  1. ^ a b Bubenik, V. (2007). “The rise of Koiné”. Trong A. F. Christidis (biên tập). A history of Ancient Greek: from the beginnings to late antiquity. Cambridge: University Press. tr. 342–345.
  2. ^ Horrocks, Geoffrey (1997). “4–6”. Greek: a history of the language and its speakers. London: Longman.
  3. ^ Horrocks, Geoffrey C. (2010). Greek: a history of the language and its speakers (ấn bản 2). London: Longman. tr. xiii. ISBN 978-1-4051-3415-6. Truy cập ngày 14 tháng 9 năm 2011.
  4. ^ A history of ancient Greek by Maria Chritē, Maria Arapopoulou, Centre for the Greek Language (Thessalonikē, Greece) pg 436 ISBN 0-521-83307-8ef> Tiếng Hy Lạp Koine tiếp tục được sử dụng làm ngôn ngữ phụng vụ trong Chính thống giáo Hy Lạp.Victor Roudometof and Vasilios N. Makrides, eds. Orthodox Christianity in 21st Century Greece, Ashgate Publishing, 2010. "A proposal to introduce Modern Greek into the Divine Liturgy was rejected in 2002"