Titanichthys là một chi cá da phiến khổng lồ, khác thường sống ở vùng biển nông cuối kỷ Devon của Maroc và Đông Bắc Mỹ. Người ta cho rằng Titanichthys có một bộ lọc thức ăn, sử dụng cái mồm rộng của nó để nuốt các loài như cá trổng, hoặc có thể loài nhuyễn thể giống như động vật phù du.

Titanichthys
Thời điểm hóa thạch: Famennian
Titanichthys agassizi.jpg
T. agassizi
Phân loại khoa học
Giới (regnum)Animalia
Ngành (phylum)Chordata
Phân ngành (subphylum)Vertebrata
Phân thứ ngành (infraphylum)Gnathostomata
Lớp (class)Placodermi
Bộ (ordo)Arthrodira
Phân bộ (subordo)Brachythoraci
Phân thứ bộ (infraordo)Coccosteina
Liên họ (superfamilia)Dinichthyloidea
Họ (familia)Titanichthyidae
Chi (genus)Titanichthys
Loài (species)T. agassizi
Loài điển hình
Titanichthys agassizi
Newberry, 1885
Danh pháp đồng nghĩa
Brontichthys
Titanichthys termieri from Late Devonian of Morocco

Ghi chúSửa đổi

Tham khảoSửa đổi