Toàn (họ)

họ (全)

Toàn là một họ của người châu Á. Họ này có ở Trung Quốc (chữ Hán: 全, Bính âm: Quán) và Triều Tiên (Hangul: 전, Romaja quốc ngữ: Jeon). Họ này đứng thứ 233 trong danh sách Bách gia tính.

Người Trung Quốc họ Toàn nổi tiếngSửa đổi

Người Tiều Tiên họ Toàn nổi tiếngSửa đổi

Tham khảoSửa đổi

Bài viết này vẫn còn sơ khai. Bạn có thể giúp Wikipedia bằng cách mở rộng nội dung để bài được hoàn chỉnh hơn.