Tráng Vũ Hầu (chữ Hán:壯武侯) là thụy hiệu hoặc tước hiệu của một số vị vua chư hầu và tướng lĩnh quan lại trong lịch sử chế độ phong kiếnphương Đông.

Thụy hiệuSửa đổi

Tước hiệuSửa đổi

  • Tráng Vũ Hầu là tước hiệu của Tống Xương thời Tây Hán

Xem thêmSửa đổi