Trí Môn Quang Tộ

thiền sư

Thiền sư Trí Môn Quang Tộ (chữ Hán: 智門光祚, Chimon Kōso, ?-?) là một thiền sư của Vân Môn tông, sống vào đời Tống. Sư nối pháp của Thiền sư Hương Lâm Trừng Viễn và tích cực đề xướng tông phong của Vân Môn tông. Sư có khoảng 30 đệ tử ngộ đao, trong đó Thiền sư Tuyết Đậu Trọng Hiển (雪竇重顯)  là danh tiếng nhất.

Thiền sư
trí môn quang tộ
智門光祚
Hoạt động tôn giáo
Tôn giáoPhật giáo
Trường pháiĐại thừa
Tông pháiThiền tông
Lưu pháiVân Môn
Sư phụHương Lâm Trừng Viễn
Đệ tửTuyết Đậu Trọng Hiển
Thông tin cá nhân
Sinh 
Quê quánChiết Giang
Quốc giaĐại Tống
 Cổng thông tin Phật giáo

Sư là một trong những Thiền sư đầu tiên làm kệ tán tụng những lời dạy của các vị tiền nhân và trong lĩnh vực này thì sư có một vị đệ tử xuất sắc là Tuyết Đậu nối dõi, người trứ tác Bích nham lục sau này.

Hành TrạngSửa đổi

Không rõ sư họ gì, sinh mất năm bao nhiêu chỉ biết sư là người Tỉnh Triết Giang.

Sư đến tham vấn Thiền sư Trừng Viễn ở Hương Lâm Viện (香林院), Thanh Thành Sơn (青城山), Ích Châu (益州), Tỉnh Tứ Xuyên (四川省). Và sau đó sư tu hành được triệt ngộ.

Ban đầu sư giáo hóa ở Bắc Tháp sau đó thì đến chùa Trí Môn đăng đàn truyền bá Thiền Vân Môn Tông.

Tác phẩm của sư có Trí Môn Tộ Thiền Sư Ngữ Lục (智門祚禪師語錄) 1 quyển.

Pháp ngữSửa đổi

Sư thượng đường dạy chúng: Một pháp nếu có, pháp thân rơi tại phàm phu; muôn pháp nếu không, Phổ Hiền mất cảnh giới ấy. Chính khi ấy Văn-thù nhằm chỗ nào xuất đầu? Nếu đã xuất đầu chẳng được thì con sư tử lông vàng lưng bị gãy. Hân hạnh được một bàn cơm, chớ đợi gạo gừng tiêu.

Sư thượng đường dạy chúng: Sơn tăng ghi được ở trong thai mẹ một câu nói, hôm nay nêu ra, tất cả đại chúng không được khởi thương lượng hợp đạo lý. Vậy có người thương lượng được chăng? Nếu thương lượng chẳng được, ba mươi năm sau chẳng được lầm nêu lên.

Sư thượng đường dạy chúng: Trong ngày sáng rỡ có ta người, trong mây mù có từ bi, trong sương tuyết có áo vải, trong mưa đá ẩn thân, lại ẩn thân được chăng? Nếu ẩn thân được lại bị mưa đá đập nát xương sọ.

Có vị Tăng đến hỏi: Nhất thiết trí trí thanh tịnh lại có địa ngục hay không? Sư đáp:- Vua Diêm La là quỷ làm ra.

Tham khảoSửa đổi

  • Thích Thanh Từ: Thiền sư Trung Hoa I-III. TP HCM 1990, 1995.
  • Fo Guang Ta-tz'u-tien 佛光大辭典. Fo Guang Ta-tz'u-tien pien-hsiu wei-yuan-hui 佛光大辭典編修委員會. Taipei: Fo-Guang ch'u-pan-she, 1988. (Phật Quang Đại Từ điển. Phật Quang Đại Từ điển biên tu uỷ viên hội. Đài Bắc: Phật Quang xuất bản xã, 1988.)