Trận Bạch Giang

Trận Bạch Giang, cũng được gọi là Trận Baekgang hay Trận Hakusukinoe, xảy ra ngày 28 tháng 8 năm 663 tại Sông Bạch Giang (nay Sông Geum, Hàn Quốc). Trận này liên quan liên minh của Yamato-Bách Tế và liên minh của Tân La-Đường.

Trận Bạch Giang
Thời gian 28 tháng 8, 663
Địa điểm Sông Bạch Giang (nay Sông Geum, Hàn Quốc
Kết quả ĐườngTân La chiến thắng.
Tham chiến
ĐườngTân La YamatoBách Tế
Chỉ huy và lãnh đạo
Đường:
Lưu Nhân Quỹ
Phù Dư Lung
Lưu Nhân Nguyện
Tân La:
Văn Vũ Vương
Yamato:
Abe no Hirafu
Azumi no Hirafu 
Bách Tế:
Phù Dư Phong
Lực lượng
Đường: 13,000 quân, 170 chiến hạm
Tân La: không rõ
Yamato: 42,000 quân, 800 chiến hạm
Bách Tế: không rõ
Thương vong và tổn thất
không rõ 400 chiến hạm; 10,000 quân; 1,000 ngựa

Tham khảoSửa đổi